Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Prop. 11 L (2014-2015), Innst. 133 L (2014-2015), Lovvedtak 39 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.01.2015 Innst. 133 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.02.2015