Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. ( energiloven)

Ot.prp. nr. 43, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 72 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. O. nr. 67 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1990