Gjennomføring av råfiskloven og tilvirkerloven i 1987 og 1988

St.meld. nr. 41, innst. S. nr. 188 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. S. nr. 188 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990