Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1990 under Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 68, innst. S. nr. 117 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. S. nr. 117 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.03.1990