Samtykke til at Norge deltar i den tredje kapitalpåfyllingen i Det Internasjonale Fond for jordbruksutvikling ( IFAD)

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 176 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. S. nr. 176 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1990