Representantforslag om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak

Dokument 8:50 L (2014-2015), Innst. 298 L (2015-2016), Lovvedtak 84 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra André N. Skjelstad, Geir Sigbjørn Toskedal, Helge André Njåstad, Kenneth Svendsen, Michael Tetzschner, Mudassar Kapur Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 298 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2016