Lov om endringer i lov av 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Ot.prp. nr. 41, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 37 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.04.1990 Innst. O. nr. 36 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1990

   Behandlet i Odelstinget: 08.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 22.05.1990