Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms

St.prp. nr. 64, innst. S. nr. 141 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for energi- og industri, kirke- og undervisning, kommunal- og miljøvern, sosial og sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 19.04.1990 Innst. S. nr. 141 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1990