Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Inger-Marie Ytterhorn om lov om endring i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Dokument nr. 8:24, innst. O. nr. 60 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Inger-Marie Ytterhorn, John I. Alvheim Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. O. nr. 60 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1990