Lov om endring i lov nr. 16 av 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 33 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.03.1990 Innst. O. nr. 29 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.1990

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.1990