Samtykke til ratifikasjon av Konvensjon til bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og Protokoll til bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten til faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 114 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. S. nr. 114 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.03.1990