Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Borgen, Marit Nybakk, Jørgen Kosmo, Mary Kvidal og Inger Lise Gjørv om å be Regjeringen fremme en kongelig resolusjon om utvidet adgang til bruk av kirkebygg ved begravelser

Dokument nr. 8:28, innst. S. nr. 185 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger Lise Gjørv, Jørgen Kosmo, Kjell Borgen, Mary Kvidal, Marit Nybakk Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. S. nr. 185 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990