Borgen, Kjell

Borgen, Kjell (1939-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Borgen, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.10.1939 i Oslo, Oslo
 • Død 22.08.1996
 • Sønn av bygningsarbeider Jarle Borgen (1909-1992) og hjemmeværende Klara Kamphaug (1915-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Ingrid Nylund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Grethe G. Fossum møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 03.11.1990-04.09.1992, Grethe G. Fossum møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Midlertidig president, Lagtinget, 10.12.1979 - 18.12.1979

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Formann, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Nestleder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.09.1992 - 30.09.1993
  Medlem, Forsvarskomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 30.09.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.1992 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.09.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 09.05.1986 - 13.06.1988
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 13.06.1988 - 16.10.1989
  Statsråd, Kommunaldepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1958
 • Handelsskole 1960
 • Elverum lærerskole 1960-1962
 • Grunnfagseksamen i norsk ved Universitetet i Oslo 1964
 • Grunnfagseksamen i pedagogikk psykologi 1968

Yrke

 • Lærer ved Rendalen ungdomsskole 1962-1966
 • Skolestyrer Fagertun barne- og ungdomsskole 1967-1972
 • Tiltakssjef i Rendalen kommune 1972-1996
 • Fylkesmann i Hedmark 1993-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ytre Rendal Kommunestyre 1965-1967
 • Ordfører Rendalen Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1971-1974
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Hedmark 1974-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1975-1979

Offentlige verv

 • Nestformann Sosialstyret, Rendalen 1965-1967
 • Formann Fylkesplankomiteen 1973-1974
 • Medlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1974-1978
 • Formann Styringsutvalget for fylkesplanen, Hedmark fra 1975
 • Medlem Fylkesvegstyret 1975-1979
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond fra 1977
 • Leder Styret i Statens Kornforretning 1993-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Østerdal distriktslag av AUF 1957-1959
 • Formann Rendalen Arbeiderparti 1964-1967
 • Formann Hedmark DNA 1976-1990
 • Medlem Landsstyret fra 1981
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1983-1985
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1985-1993
 • Medlem diverse utredningsutvalg