Representantforslag om en egen stortingsmelding om norsk luftfart

Dokument 8:77 S (2014-2015), Innst. 280 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Marit Arnstad Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 280 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Sp behandlet forslag om en egen stortingsmelding om norsk luftfart. Forslaget fikk ikke flertall ved voteringen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015