Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014

Dokument 9 (2014-2015), Innst. 293 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Norges Bank Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 293 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingen har behandlet rapporten for 2014 fra Norges Banks representantskap uten anmerkninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015