Representantforslag om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet

Dokument 8:79 S (2014-2015), Innst. 358 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anniken Huitfeldt, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Stine Renate Håheim Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.06.2015 Innst. 358 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 79 S (2014-2015) om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet. Stortinget vedtok enstemmig komiteens tilråding om at Stortinget ber regjeringen på egnet måte holde Stortinget orientert om framdriften i arbeidet og om behov for endringer i humanitær innsats, samt tilrådingen om å vedlegge dokumentet protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015