Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meld. St. 21 (2014-2015), Innst. 290 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 290 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond, samt forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å trekke Statens pensjonsfond utland ("oljefondet") ut av kull. Stortinget vedtok å be regjeringen om å be Norges Bank å vurdere om det kan igangsettes en utarbeidelse av forventningsdokument om menneskerettigheter. En enstemmig finanskomité bad også regjeringen innføre et produktkriterium for oljefondets investeringer, slik at oljefondet verken kan investere i eller beholde investeringer i, selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på kull, og/eller får 30 pst. av sine inntekter fra kull.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015