Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)

Prop. 91 L (2014-2015), Innst. 283 L (2014-2015), Lovvedtak 77 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 283 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i forurensningsloven, jf. Prop. 91 L (2014-2015) Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensingsloven § 32 a). Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2015