Representantforslag om innhold i kriminalomsorgen

Dokument 8:86 S (2014-2015), Innst. 321 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, Knut Storberget, Lene Vågslid Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 321 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om innholdet i kriminalomsorgen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2015