Representantforslag om å innføre oppdaterte vurderinger før tvangsutsendelse av asylsøkere

Dokument 8:94 S (2014-2015)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Rasmus Hansson Forslag fra (MDG)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet