Representantforslag om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk

Dokument 8:46 S (2014-2015), Innst. 238 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 238 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 46 S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk. Komiteens innstilling om å vedlegge dokumentet protokollen ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2015