Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Middelhavet og om den humanitære krisen i Syria og Irak

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet