Riksrevisjonens melding om verksemda i 2014

Dokument 2 (2014-2015), Innst. 372 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 372 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2014. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med at planlagte tiltak for 2014 er gjennomført i tråd med virksomhetsplanen. Komiteen understrekte også betydningen av Riksrevisjonens internasjonale arbeid. Stortinget har vedtatt at meldingen skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015