Forslag fra stortingsrepresentant Per Aunet om å igangsette en ordning med kildesortering av avfall i kommunene

Dokument nr. 8:46, innst. S. nr. 266 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Aunet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 14.06.1990 Innst. S. nr. 266 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 26.09.1990