Representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Norderhus, Eirik Sivertsen, Eirin Sund, Magne Rommetveit, Terje Aasland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 78 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten er behandlet. Det ble vedtatt flere forslag - hvor regjeringen bl.a. skal legge fram forslag til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten, samt forslag om å sørge for at det stilles strenge krav til støy og utslipp av NOx- og partikkelutslipp i anbudsprosesser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2015