Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 356 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.2015 Innst. 356 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015