Sikkerhet og nedrustning Oppfølgingen av Innst. S. nr. 225 for 1983-84

St.meld. nr. 58 for 1986-87, innst. S. nr. 191 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1989 Innst. S. nr. 191 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1989