Forslag fra stortingsrepresentant Borghild Røyseland om praktiseringen av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (Samordningsloven) § 23 nr. 2

Dokument nr. 8:43 for 1987-88, innst. S. nr. 82 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Røyseland Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.1988 Innst. S. nr. 82 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1989