Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 151 S (2014-2015), Innst. 37 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.11.2015 Innst. 37 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2015 (tilleggsbevilgninger til Innovasjon Norge). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2015