Nytt rikshospital

St.meld. nr. 38, innst. S. nr. 308 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1988 Innst. S. nr. 308 (1987-88)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1988

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1988