Norges samarbeid med utviklingslandene i 1987

St.meld. nr. 61 for 1987-88, innst. S. nr. 145 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 145 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.04.1989