Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon ( NATO) i 1987

St.meld. nr. 59 for 1987-88, innst. S. nr. 81 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1988 Innst. S. nr. 81 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 19.01.1989