Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Fatland og Ingvald Godal datert 20. mai 1988 om revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Fatland, Ingvald Godal Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.05.1989 Innst. S. nr. 231 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989