Norsk deltakelse i Nordisk Utviklingsfond

St.prp. nr. 135 for 1987-88, innst. S. nr. 7 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.10.1988 Innst. S. nr. 7 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1988