Representantforslag om å utarbeide en egen Barnas transportplan

Dokument 8:4 S (2015-2016), Innst. 134 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Hanne Thürmer, Line Henriette Holten Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.12.2015 Innst. 134 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å utarbeide en egen Barnas transportplan. Det ble fattet et enstemmig anmodningsvedtak der Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan om å samle omtalen av løsninger for trafikantgruppen barn og unge i et eget kapittel i planen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.01.2016