Innvandring og det flerkulturelle Norge

St.meld. nr. 17 (1996-97), Innst. S. nr. 225 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 225 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1997