Nasjonalbudsjettet 2016

Merknad

Høringen omfatter også Prop. 1S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016, Prop. 1LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Prop. 1S (2015-2016) Det kongelige finansdepartement

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2015 Innst. 2 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2015