Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

Prop. 14 S (2015-2016), Innst. 123 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 123 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til å sette i kraft skatteavtalen med Serbia.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015