Statsgaranti for forsikringsverdien av en norsk kunstutstilling i utlandet

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 11 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.10.1988 Innst. S. nr. 11 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1988