Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 26 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.10.2015 Innst. 26 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2015