Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor og Telenors håndtering i VimpelCom-saken - gjenåpning av sak

Innst. 413 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 413 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor og Telenors håndtering i VimpelCom-saken. Den opprinnelige saken ble behandlet av Stortinget 1. juni 2015, jf. Innst. 260 S (2014-2015). Komiteen mottok 30. oktober 2015 brev fra næringsministeren med ny informasjon vedrørende Telenors håndtering i VimpelCom-saken. På denne bakgrunn besluttet komiteen 3. november 2015 å gjenåpne saken. Det ble avholdt ny kontrollhøring i saken 27. mai 2016. Et flertall i komiteen konstaterer i innstillingen at saken har avdekket at statsråden ikke ble gitt fullstendig informasjon av Telenors ledelse, og at saken har medført læring for Telenor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016