Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Gunnar Lie og Ragnhild Queseth Haarstad om midlertidig finansieringsordning for lokale betalings-TV-selskaper

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 104 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Gunnar Lie, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 21.02.1989 Innst. S. nr. 104 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.03.1989