Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 23 S (2015-2016), kap. 5613, Innst. 121 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 121 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet, jf. Prop. 23 S (2015-2016), kap. 5613.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2015