Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 12 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.10.1988 Innst. S. nr. 12 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1988