Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)

Prop. 33 L (2015-2016), Innst. 344 L (2015-2016), Lovvedtak 83 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 344 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har foretatt endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) Forslaget til § 2 første ledd som bl. a. omhandler det pedagogiske arbeidet og behandling av personopplysninger, ble ikke vedtatt. Det ble i tillegg vedtatt fire anmodningsvedtak som omhandler kommunenes tilsynsansvar, nytt forslag til § 2 første ledd i barnehageloven, bemanningsnorm og barnehagelærernorm, samt klargjøring av hjemmelsesgrunnlaget for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016