Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Meld. St. 13 (2015-2016), Innst. 167 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2016 Innst. 167 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen. Meldingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av nærpolitireformen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2016