Vedrørende granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star

Innst. 143 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.2015 Innst. 143 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.01.2016