Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten

Dokument 12:2 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang