Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten

Dokument 12:2 (2015-2016), Innst. 134 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 134 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 2, jf. Innst. 134 S (2018-2019) og Dokument 12:2 (2015-2016) fremmet av Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten. Forslaget ble med 63 stemmer for og 103 stemmer mot ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2019