Statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS

Innst. 35 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 35 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS. Komiteen tok saken opp til behandling på bakgrunn av Riksrevisjonens merknader til Kunnskapsdepartementet i 2013 og departementets varsling til Riksrevisjonen om en særskilt oppfølging av høyskolene. Det ble avholdt åpen kontrollhøring i saken 20. april 2016. Komiteen viser i innstillingen til at høringen og korrespondansen med kunnskapsministeren med klarhet viser at det aldri ble satt i verk en særskilt oppfølging av skolene, og at departementet var informert om hendelsene som senere ble omtalt som lovbrudd av departementet og sannsynligvis kunne og burde stoppet dette før det kom til det punktet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2016