Endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.)

Prop. 73 L (2015-2016), Innst. 402 L (2015-2016), Lovvedtak 107 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 402 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2016